Når du handler på designovation.dk, har du 24 måneders reklamationsret i overensstemmelse med købelovens regler, hvis der er noget galt med den købte vare. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Vær opmærksom på, at du skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig. Vi refunderer rimelige fragtomkostninger. Er reklamationen berettiget refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger.

Når du ønsker at reklamere over et produkt, bedes du oplyse, hvad problemet er, så detaljeret som muligt. Du skal bruge vores RMA formular. Sagsbehandlingen kan tage op til 10 hverdage.

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende. Varen skal altid sendes tilbage i original og forsvarlig emballage. Bliver varen beskadiget grundet uforsvarlig indpakning, er det kundens ansvar at erstatte produktet. Dette gælder også større produkter som møbler mv. Husk, at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.